İstifadə qaydaları

Bu İstifadəçi Müqaviləsi (bundan sonra Müqavilə) bir tərəfdən https://malal.az saytının sahibi (bundan sonra malal.az və ya Administrasiya) ilə digər tərəfdən saytın istifadəçisi arasındakı münasibətləri tənzimləyir.
malal.az saytı kütləvi informasiya vasitəsi deyil.

Saytdan istifadə etməklə siz bu müqavilənin şərtləri ilə razılaşırsınız.
Əgər bu müqavilənin şərtləri ilə razı deyilsinizsə, malal.az saytından istifadə etməyin!

Müqavilənin mövzusu

İdarə istifadəçiyə aşağıdakı məlumatları saytda yerləşdirmək hüququ verir:

Müqavilənin mövzusu

İdarə istifadəçiyə aşağıdakı məlumatları saytda yerləşdirmək hüququ verir:
- - Mətn məlumatı

Tərəflərin hüquq və vəzifələri

İstifadəçinin hüququ var:
- saytda məlumat axtarmaq
- internet saytında məlumat almaq
- saytda yerləşdirilən məzmunu şərh etmək
- istifadəçilərin reytinqini dəyişdirin
- sayt məlumatlarından şəxsi qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə etmək

İdarənin hüququ var:
- öz istəyinizlə və qaydaların yaradılması, dəyişdirilməsi, ləğv edilməsi ehtiyacı
- saytdakı istənilən məlumata girişi məhdudlaşdırmaq

İstifadəçi öhdəlik götürür:
- saytın işini pozmayın
- məlumatların avtomatlaşdırılmış toplanması və/və ya Sayt və onun Xidmətləri ilə qarşılıqlı əlaqə üçün skriptlərdən (proqramlardan) istifadə etməyin

Rəhbərlik öhdəsinə götürür:
- Administrasiyadan asılı olmayan səbəblərə görə mümkün olmayan hallar istisna olmaqla, saytın funksionallığını qorumaq.

Tərəflərin məsuliyyəti

- administrasiya üçüncü şəxslər tərəfindən göstərilən xidmətlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır
- fors-major vəziyyət (hərbi hərəkətlər, fövqəladə vəziyyət, təbii fəlakət və s.) baş verdikdə Administrasiya İstifadəçinin yerləşdirdiyi məlumatların təhlükəsizliyinə, habelə informasiya resursunun fasiləsiz işləməsinə təminat vermir.

Müqavilənin şərtləri

Bu Müqavilə bu saytdan istənilən istifadə ilə qüvvəyə minir. Müqavilə onun yeni variantı çıxdıqda qüvvəsini itirir. Müdiriyyət öz mülahizəsinə uyğun olaraq bu müqaviləni birtərəfli qaydada dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Rəhbərlik istifadəçilərə Müqavilədəki dəyişiklik barədə məlumat vermir.